Beställ Solus Wallboard

Bocka för de widgets som ska visas på wallboarden.

                        

                

        

Exempel på komplett wallboard.

Det här formuläret kan endast användas för beställningar av befintlig slutkund eller återförsäljare. Vill du bli kund hos Solus, vänliga kontakta oss istället på 031 – 352 40 00.

Priset för tjänsten gäller enligt det avtal som är tecknat mellan dig och SolusBC AB.