Beställ Solus Reports

Skicka mail till oss

Statistiken sammanställs på vald svarsgrupp och skickas varje måndag till angiven mailadress.

Det här formuläret kan endast användas för beställningar av befintlig slutkund eller återförsäljare. Vill du bli kund hos Solus, vänliga kontakta oss istället på 031 – 352 40 00.

Priset för tjänsten gäller enligt det avtal som är tecknat mellan dig och SolusBC AB.