Beställ ny licens

*Denna beställning kräver att du är licenspartner till SolusBC och kan således ej användas av dig som slutkund.
Licenserna debiteras direkt när dessa beställts och aktiverats.

Det här formuläret kan endast användas för beställningar av befintlig slutkund eller återförsäljare. Vill du bli kund hos Solus, vänliga kontakta oss istället på 031 – 352 40 00.

Priset för tjänsten gäller enligt det avtal som är tecknat mellan dig och SolusBC AB.