Tilläggstjänster

I SolusBC finns stor valfrihet och en rad möjligheter att skräddarsy sin lösning efter specifika krav och önskemål. Med landets bredaste sortiment av tilläggstjänster tillgodoser vi i stort sett alla de behov svenska företag idag efterfrågar. Flera av funktionerna har uppkommit efter kundförfrågningar – saknas något är vi beredda att diskutera framtida lösningar.

Vi vet att med intressanta och effektiva tilläggsfunktioner kan vi hjälpa och framför allt underlätta för våra användare. Vi skapar fler nöjda kunder och effektivare organisationer.

Erfarenheten säger att de kunder som valt att maximera kommunikationslösningens anpassade funktioner, är de som också uppskattar lösningen mest.

Som kund väljer du själv vilka tjänster som du vill abonnera på och betalar bara för de funktioner som passar just dig. Oftast kan små förbättringar till ringa kostnader göra stor skillnad för dina medarbetare och ditt företag.

Solus svarsservice

Vår svarsservice kan avlasta ditt företag genom att vi tar hand om inkommande samtal när ni själva inte kan, har toppar eller helt enkelt vill ha en extern telefonist. Vi sitter integrerade och ser era hänvisningar i realtid och kan på så sätt hjälpa era kunder på bästa sätt.

Läs mer…

Solus konferenslösning

Genom Solus kan du enkelt planera eller schemalägga dina telefonkonferenser. Det är enkelt att boka i ett webbgränssnitt eller direkt i din softphone. Du bjuder in, sänder uppgifter och alla kan snabbt logga in på mötet.

Avancerade svarsgrupper

Olika avdelningar har olika behov. Vi skräddarsyr ditt företags specifika sätt att hantera inkommande samtal genom olika gruppfunktioner, köhantering, välkomstmeddelande, olika sökordning, pausmusik, in- och urloggningsmöjligheter både från webb, softphone och mobilen.

Solus CRM-integration

Genom CRM-integration kopplar vi samman telefonilösningen med de viktigaste stödsystemen. Det kan vara ekonomi-, sälj-, order-, support- eller logistiksystem som ger enklare arbetssätt och effektivare kundhantering.

Läs mer…

Solus exchange

Genom vår exchangekoppling ges realtidsinformation direkt i våra gränssnitt som återges genom kalendern. Det finns också möjlighet att styra anknytningen genom kalenderns aktiviteter.

Läs mer…

Solus report plus

Effektivisera och planera enklare genom vår statistik och rapportmodul. En komplett statistik på hur ditt företag hanterar kunder och inkommande samtal. Vi kan mäta på anknytningsnivå till olika svarsgrupper, inkommande och avgående trafik.

Läs mer…

Solus global access

Med verksamhet utanför Sveriges gränser får du enkelt tillgång till utländska nummerserier, men samtidigt hantera samtalen i Solusväxeln i Sverige. Naturligtvis kan vi också ansluta internationella kontor och enheter.

Läs mer…

Solus talsvarstjänster

SolusBC erbjuder flera möjligheter till talsvarstjänster med olika ändamål. Från enklaste menyval och automatisk telefonist till callbackfunktioner till TeleQ med hantering av inkommande samtal och schemalagd uppringning.

Läs mer…

Solus Microsoft Lync (”on-premise”)

I det fallet du redan idag arbetar med Microsoft Lync och vill åtnjuta dessa funktioner sammanlänkade med SolusBC finns möjligheter att integrera dessa system.

Solus call recording

En del branscher har det som krav, andra vill spela in samtal för order eller i utbildningssyfte. Vi skräddarsyr en inspelningsmöjlighet som passar just ditt företag.

Solus wallboard

Solus Wallboard visualiserar statistiken på ett begripligt sätt och ger en god överblick. Statistikuppföljningen kan visas på en större TV-skärm, användbart i exempelvis en support- eller orderavdelning.

SMS till fastnätsnummer

Då man i SolusBC oftast arbetar med endast ett nummer på sin anknytning – och då ett så kallat fastnätsnummer – finns möjligheten att få sina SMS direkt till detta nummer och som används på den mobila anknytningen.

Kontakta vår BackOffice-avdelning för mer information och beställning på +46 31 352 40 10.

Vi vill och kan göra skillnad. Vi vill ta ansvar för våra kunder där vi ser långsiktiga och lönsamma samarbeten för alla involverade parter. Våra kunder får en helhet med snabba och säkra leveranser. Valfrihet, förhandlingsfrihet och flexibilitet i avtal, lösning och i val av operatör är viktigt för oss. Vårt arbetssätt är lokalt och personligt.