Våra operatörer

En tydlig trend är att landets större bolag idag väljer en molnväxel. En annan trend är att företagen vill separera leverantör av växel och operatör. Vi har därför sett till att sy ihop marknadens bästa och mest attraktiva operatörssamarbeten.

Vi ser till att växel och operatör fungerar tillsammans. Då försvinner kundens beroendeställning och på så sätt skapar vi valfrihet – och förhandlingsfrihet – hos våra kunder.

I och med att vi är operatörsoberoende behöver kunden aldrig genomgå en segdragen process med att byta växel vid ett operatörsbyte, utan kan fortsätta med samma teknik med den nya operatören.

Mer om våra operatörer

Två saker gör SolusBC unikt på den svenska marknaden avseende operatörssamarbeten. Dels har vi det bredaste utbudet av stora operatörer, dels kan vi göra detta med full integration och åtkomst till komplett funktionalitet. Hos Solus finns också möjligheten att inneha olika operatörer inom ramen för samma växellösning.

För att få en fullt integrerad mobillösning, som innebär att man har full växelfunktionalitet i sin mobiltelefon, krävs ett så kallat MEX-abonnemang. Mobile Extension är operatörernas funktionsabonnemang som innebär att internsamtal inte kostar något, att du kan ringa på internnummer, har linjestatus och enkelt sätter sina hänvisningar i realtid. Denna typ av funktionsabonnemang erbjuder SolusBC med samtliga operatörer. Vi är den enda integratören som kan göra detta. Konkurrenter som säger sig ha möjligheten att göra detta, använder sig av något branschen kallar ”ful-MEX”, det vill säga en vidarekoppling utan funktion.

För ytterligare information, kontakta backoffice på +46 31 352 40 10 eller sales@solus.se.

Vi vill och kan göra skillnad. Vi vill ta ansvar för våra kunder där vi ser långsiktiga och lönsamma samarbeten för alla involverade parter. Våra kunder får en helhet med snabba och säkra leveranser. Valfrihet, förhandlingsfrihet och flexibilitet i avtal, lösning och i val av operatör är viktigt för oss. Vårt arbetssätt är lokalt och personligt.