Mobilappen

Varje användare i SolusBC förses med en mobilapplikation som i dag finns i samtliga moderna smartphones. Appen är ett verktyg som hjälper dig att se dina kollegors status, du kan koppla samtal, hänvisa dig, logga in i och ut ur svarsgrupper, hantera röstbrevlådan och mycket mer.

Enkel hänvisning
Via en rullgardinslista gör du en enkel hänvisning. Knappa in dig på möte, semester, tillgänglig och så vidare. Du kan även schemalägga framtida hänvisningar.

Vad gör dina kollegor?
Du får snabbt en överblick över vad dina kollegor gör just för tillfället. Är de tillgängliga för samtal? Sitter de upptagna i möte? Du kan även se om de talar i telefon.

Koppla samtal
Med appen kopplar du samtal enkelt och överskådligt.

Vilket nummer vill du visa
Välj om du skall visa ditt fasta telefonnummer, ditt mobilnummer eller växelnummer när du ringer ut.

Ring tillbaka
Tillbakaringning gör det möjligt att visa fastnätsnummer utan MEX. Det innebär att du gör stora besparingar på mobilräkningen när du är i utlandet.

Röstbrevlåda och samtalshistorik
Lyssna av dina meddelanden i den ordning du vill och håll koll på din samtalshistorik.

Logga in och ut ur svarsgrupper
Lätt och överskådligt ser du vilka svarsgrupper du är – och inte är – inloggad i. Om du ansvarar för de olika svarsgrupperna kan du tillsätta fler eller ta bort resurser i en svarsgrupp med en knapptryckning.

Chatt
Vår app ger dig även möjlighet att chatta med din kollegor.

Ring över Wi-Fi
I appen kan du välja att ringa över Wi-Fi vilket gör att du kan spara mycket pengar, framför allt när du utomlands.

Koppla samtal utan app
Att koppla samtal är enkelt. Du behöver inte lära dig massor av kommandon eftersom det bara är att följa en röst som ger dig instruktioner.

Hänvisa utan app
Det är också mycket enkelt att hänvisa sig från sin mobiltelefon. Det är bara att slå några förutbestämda siffror, så har du hänvisat till vad du gör eller är.

Vi vill och kan göra skillnad. Vi vill ta ansvar för våra kunder där vi ser långsiktiga och lönsamma samarbeten för alla involverade parter. Våra kunder får en helhet med snabba och säkra leveranser. Valfrihet, förhandlingsfrihet och flexibilitet i avtal, lösning och i val av operatör är viktigt för oss. Vårt arbetssätt är lokalt och personligt.