Det här är Solus BC

Solus Business Communications AB är ett dotterbolag till QM Holding AB och startade sin verksamhet 2009.
Vi arbetar med tjänsten Solus Business Communications, SolusBC, som är en molnbaserad telefonitjänst där slutanvändaren abonnerar på en telefonilösning som tjänst.

Fördelarna med SolusBC är att tjänsten är operatörsoberoende och skalbar, det finns en rad skalfördelar, samt att teknik- och tjänsteutvecklingen ständigt ligger i framkant inom branschen.

Den kan fungera som allt från en enkel mobillösning till en mycket avancerad telefoniplattform med en rad egenutvecklade tilläggstjänster.

Detta gör att vi kan konkurrera med operatörernas enkla standardlösningar samtidigt som vi kan erbjuda kunderna de senaste och mest avancerade tjänsterna.

Vår utveckling

Mycket har hänt sedan starten med stark tillväxt av kunder och återförsäljare samt en positiv intern utveckling. I dagsläget vi cirka 100 säljpunkter runt om i landet fördelat på ett 70-tal partners av olika struktur och kapacitet.

Vi har gjort löpande investeringar i ny teknik som inneburit många nya funktioner och kapaciteten är i dag mycket stor.

Tack vare fler operatörssamarbeten har vi tagit en större marknadsandel som potentiell köpare.

Vår framtid

Telekombranschen befinner sig i en spännande fas där många kunder byter gammal stationär utrustning till förmån för telefoni som tjänst. Många företag väljer mobila växellösningar vilket är en utveckling som starkt gynnar vår tjänst SolusBC.

Vi ser en tydlig trend i att större bolag nu är mogna att köpa telefoni som tjänst och vår andel inom detta segment har ökat kraftigt. Att vi erbjuder en operatörsoberoende tjänst innebär att kunderna inte behöver binda upp sig till vare sig teknik eller operatörsavtal.

Kunden är fri att upphandla sin telefoni och kan ändå behålla den teknik som vi erbjuder oavsett teleoperatör.

Vårt arbetssätt

Genom att sätta användaren i centrum ger vår tjänst alla möjlighet att nås varhelst de befinner sig, på det sätt som är det bästa just för tillfället.

Lösningarna skräddarsys på användarnivå och det finns flera sätt att kommunicera – fasta, mobila och bärbara telefoner samt olika media gränssnitt som chatt och sms. Användaren har möjligheten till flera telefoner parallellt, men kommunicerar alltid bara ETT telefonnummer oavsett enhet. Utöver funktioner till den enskilda användaren finns en rad attraktiva tilläggstjänster som gör lösningen komplett för den avancerade och mer krävande kunden.

Enkelhet och valfrihet är viktiga ord för oss. Det skall alltid vara enkelt att komma igång med en lösning. För att bli kund krävs ett avtal på vilka funktioner som önskas och ett avtal med någon av våra operatörer. Därefter tar Solus över hela processen och tillsammans med operatören levereras en färdig lösning inom ett par veckor. Med hjälp av Solus projektledare eller enkla manualer och snabbguider är kunderna färdiga att nyttja en komplett och skräddarsydd växellösning.

Våra ägare

Solus Business Communications AB startades 2008 och ägs idag av QM Holding AB. Ägarna och tillika grundarna Joachim Brandt & Martin Norling är fortfarande verksamma i bolaget.

De båda delägarna har varit verksamma inom IT/Telekombranschen sedan mitten av 90-talet och då varit involverade i flertalet hel och delägda företag  med fokus på försäljning av telefonväxlar och operatörstjänster.

Visionen är att inom några år omsätta 100 Mkr, fortsätta vara ett ambitiöst tillväxtbolag med god lönsamhet. För att lyckas med detta krävs fortsatt goda kundrelationer, en växande kundbas, att utveckla tjänsten och de samarbeten som idag finns med operatörer och framförallt erbjuda ett väl utbyggt nätverk av återförsäljare ett attraktivt samarbete.

Våra utmärkelser

  • AAA

Vi sponsrar

  • Frölunda Hockey
  • IFK
  • Qviding
  • BK Heid
  • Grunden Boys
  • Göteborgsgirot

Vi vill och kan göra skillnad. Vi vill ta ansvar för våra kunder där vi ser långsiktiga och lönsamma samarbeten för alla involverade parter. Våra kunder får en helhet med snabba och säkra leveranser. Valfrihet, förhandlingsfrihet och flexibilitet i avtal, lösning och i val av operatör är viktigt för oss. Vårt arbetssätt är lokalt och personligt.