SolunoBC först ut med nya smarta MiTeam

1 juni kommer SolunoBC att påbörja en uppgradering som innebär flera nya funktioner och en bättre upplevelse i softphonegränssnittet och i användarnas smartphone-applikationer. SolunoBC blir därmed först ut på den svenska marknaden att erbjuda samtliga kunder tjänsten MiTeam i Mitels plattform.

Soluno MiTeam lanseras nu i en enkel version baserat på det kompletta verktyget. Utvalda funktioner vid den första lanseringen är gruppchatt, dokumentdelning och att-göra-listor. Övriga tjänster som medföljer finns i nuläget med begränsad kapacitet och utan support.

Chattfunktionen går att använda one-to-one, så kallad direktchatt, eller i gruppfunktion med flera deltagare som kan läggas till under pågående session. Funktionen följer samma användningsområde oavsett gränssnitt (softphone och APP).

Onlinechatten har inbyggd historik, vilket innebär att chattar loggas upp emot en månad. Är inte sökt person tillgänglig när meddelande sänds, nås personen vid nästkommande inloggning. I mobilen kan meddelande pushas till berörd person.

Oavsett om två eller flera personer deltar i chatten kan dokument delas, som exempelvis kan användas vid presentation (inte att förknippas med skärmdelning). Naturligtvis kan dokumentdelningen användas i kombination med andra funktioner som telefonmöten (planerade eller schemalagda) som sedan tidigare finns i lösningen.

Under året kommer Soluno utveckla och paketera MiTeam-funktionen genom att addera ytterligare tjänster. Det blir också en anpassad prissättning för enklare, alternativt en mer avancerad version med bland annat videochatt och skärmdelning.

SolunoBC genomför också uppgraderingar av systemet med fokus på ytterligare driftsäkerhet och trygghet. Med uppgradering följer en del nyheter och förbättringar som användaren direkt kommer märka av i form av Grupplogg (samtalshistorik för grupp), flertalet möjligheter på personlig och gruppröstbrevlåda samt stöd för Microsoft Exchange 2016.

 

För mer information, kontakta:

Mattias Ohde, CEO, +46 31 352 40 03 eller Joachim Brandt, CCO, +46 31 352 40 45

SolusBC och Uno Telefoni blir SolunoBC

För knappt två månader sedan gick SolusBC och Uno Telefoni (Uno) ihop och bildade den enskilt största och mest expansiva operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och samordnade kommunikationstjänster på den nordiska marknaden.
Nu har bolagen också enats om ett nytt namn.
– Namnet blir SolunoBC, en bra kombination av ursprungsbolagen. På det här viset får vi en naturlig koppling med tidigare historik och en igenkänning för våra befintliga kunder, säger Joachim Brandt, PR- och informationsansvarig på SolunoBC.

Med ett bolag och i gemensam plattform kommer SolunoBC att ges bästa tänkbara förutsättning till fortsatt expansion i Sverige och, inte minst, internationellt.
– Vi har skapat branschens bästa förutsättningar till inhemsk och internationell expansion som operatörsoberoende leverantör av molnväxlar. Vi ska ta positionen som den ledande systemintegratören i molnet och skapa den bästa upplevelsen för kunder, partners och operatörer, säger Mattias Ohde, vd på SolunoBC.

Nu har de tidigare två bolagen alltså enats om ett gemensamt namn för det nya bolaget. Det blir en smidig kombination av SolusBC och Uno Telefoni.
– Vi har resonerat fram och tillbaka en hel del, men kommit fram till att SolunoBC är det absolut bästa. Det är ett namn som är lätt att komma ihåg, har en koppling till båda våra tidigare bolag och det kommer fungera internationellt och i våra ambitioner att utveckla närliggande tjänster och mjukvara, säger Joachim Brandt och fortsätter:

– SolunoBC kommer att börja användas från och med nu, men det är en process som kommer att pågå under året. Därför kommer bolaget även fortsättningsvis att i vissa avseenden nyttja både Uno och Solus som varumärken.
SolunoBC förväntas omsätta cirka 200 miljoner kronor på den svenska marknaden under 2017 och antalet anställda uppgår nu till 55 personer med placering på kontoren i Stockholm och Göteborg.

För mer information, kontakta:

Joachim Brandt, PR & Information, tel. 031-352 40 45

Om SolunoBC: Grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Sammangåendet möjliggjordes genom den nya ägaren SEB Private Equity och grundarna av Solus och Uno har återinvesterat i SolunoBC. Bolaget arbetar med molnbaserade kommunikationslösningar och kommer initialt att bilda den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden. Förutom fortsatt expansion i Skandinavien ser bolaget även stora tillväxtmöjligheter främst på den europeiska marknaden.

Solus Business Communications och Uno Telefoni blir ett

SolusBC och Uno telefoni (Uno) går ihop och bildar den enskilt största och mest expansiva operatörsoberoende aktören på den nordiska marknaden. Med ett bolag och i gemensam plattform ges bästa tänkbara förutsättning till fortsatt expansion i Sverige och internationellt.  

SEB Private Equity blir ny huvudägare i det sammanslagna bolaget. SolusBC och Uno har båda haft en mycket god utveckling och ser i SEB Private Equity en partner som kan bidra med kompetens samt kapital för fortsatt tillväxt.

Med sammangåendet tar bolagen en stark position i Sverige som den största operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och Unified Communications och får samtidigt resurser att genomföra en internationell expansion och fortsätta vidareutveckla tjänsten.

Emilio Dauvin, Investment Director of SEB Private Equity:

”Förutom en mycket intressant position i en spännande marknad har vi tillsammans med grundarna identifierat tre fokusområden. På kort sikt ser vi att det finns en stor potential i att lära av varandra kring hur och på vilket sätt olika typer av mjukvara och tjänster upphandlas i bolagen, samt hur vi erbjuder bästa kundservice. Genom sammangåendet får vi effektivare resursutnyttjande. Resurser som i sin tur kan återinvesteras för snabbare tillväxt internationellt. Till sist ser vi att det finns möjlighet att öka det värde vi levererar till våra kunder genom att tänka mer vertikalt, det vill säga längs olika branscher, och lägga mer fokus på mjukvaruintegration i våra kundkontakter.”

Samtliga huvudägare i SolusBC och Uno kommer att återinvestera i det nya bolaget och inneha en fortsatt operativ funktion i verksamheten. Sammanslagningen förväntas ge positiva effekter i allt från kunderbjudande, leveranser, service och support och inte minst för våra partners som har en mycket viktig roll i den framtida expansionen.

”Med ny huvudägare och genom sammangåendet skapar vi branschens bästa förutsättningar till inhemsk och internationell expansion som operatörsoberoende molnväxelintegratör. Vi ska ta positionen som ledande systemintegratör i molnet och skapa den bästa upplevelsen för kunder, partners och operatörer,” säger Mattias Ohde bolagets tillträdande VD.

Det sammanslagna bolaget förväntas omsätta cirka 200 Mkr på den svenska marknaden under 2017 och antalet anställda uppgår nu till 55 personer med placering på kontoren i Stockholm och Göteborg.

 

För mer information:
Mattias Ohde, VD Solus Business Communications AB, 031–352 40 03
Andreas Johnsson, VD Uno Telefoni AB, 08–120 100 01
Joachim Brandt, PR och Information, 031-352 40 45

 

Om Solus Business Communications AB

Solus Business Communications AB är ett dotterbolag till QM Holding AB och startade sin verksamhet 2009. Bolaget arbetar med tjänsten SolusBC som är en molnbaserad telefonitjänst där slutanvändaren abonnerar på sin molnväxel, telefoni som tjänst. Tjänsten är operatörsoberoende och skalbar, det finns en rad skalfördelar, samt att teknik- och tjänsteutvecklingen ständigt ligger i branschens framkant. Lösningen kan fungera som allt från en enkel mobillösning till en mycket avancerad men användarvänlig telefoniplattform med en rad egenutvecklade tilläggstjänster. www.solus.se.

 

Om Uno Telefoni AB

Uno Telefoni är ESSet i telekombranschen och hjälper företag med smarta telefonilösningar. ESS står för Enkelhet, Service och Specialist och målet är att sätta en ny standard för innovation och användarupplevelse inom telefoni. Med hjälp av en operatörsoberoende växeltjänst förenklar vi kommunikationen för tusentals företag i Norden varje dag. Mer information finns på www.unotelefoni.se.

 

Om SEB Private Equity 

SEB Private Equity invests capital from top-tier third party institutions and is a part of Skandinaviska Enskilda Banken’s (SEB) investment management business. Established in 1856, SEB is one of the major Nordic banks with strong historic linkage to the industry. Since its formation in 1998, SEB Private Equity has become a leading global private equity investor based in the Nordics focusing on developing companies both operationally and strategically by partnering with entrepreneurs and managers. SEB Private Equity has managed to build a highly networked and experienced team with the skill-set to source proprietary investment opportunities from its networks, execute on transactions, strategically and operationally improve the company fundamentals and as such create value for investors over the long-term. Combined over the various investment strategies, SEB Private Equity manages about USD 4bn in capital on behalf of clients. The investment in SolusBC and Uno Telefoni is made by the fund SEB Private Equity Opportunity III. In the tech industry, recent investments by SEB Private Equity range from mature growing companies such as Sintec Media and eFront, fast growing businesses such as Accedo, and early investments in high-growth companies such as WeWork, iZettle, GrubHub, LearnVest, Birst and Boku. For more information, please visit http://www.seb.se/

SolusBC får ny teknikchef

Telefonispecialisten Brian Vincze blir ny teknikchef på Solus i maj. Han är självlärd inom IT och telefoni.
– Den kompetensen kombinerad med en ledande position i åtta år är intressant för Solus. Och att jag är van vid att coacha individer och grupper samt leda projekt, säger han.

Förväntningar? Mål?

– Jag går in med öppna sinnen. Jag ska prata med folk och grotta ner mig i verksamheten innan jag bildar mig en uppfattning. Mitt mål som ansvarig för teknikavdelningen med 15 medarbetare är att den ska bli en sammansvetsad enhet där alla hjälps åt och strävar åt samma håll. Teknikavdelningen ska se till att allt tekniskt fungerar internt samt externt för våra partners och kunder.

Vad blir viktigast att göra till en början?

– Solus har nått fina framgångar men samtidigt vuxit snabbt. Därför tror jag att vi behöver skapa ännu tydligare processer och rutiner för teknikarbetet så att företaget kan ta ytterligare ett kliv framåt.

Blir det mycket kundkontakt?

– Ja, annars ser jag till det. Det är extremt viktigt att ha kontakt med kunderna eftersom de står i centrum!

Har du något ess i rockärmen?

– Först och främst ska teknikorganisationen medverka till en konstant utveckling av befintliga produkter. Men jag har också idéer om hur produktportföljen både kan utvecklas och breddas utöver telefoni, saker som kan ge kunderna mervärden.

Solus har även rekryterat en ny administrativ chef, Josefine Bergenland som påbörjar sin anställning i maj, Josefine kommer ansvara för ekonomi och intern struktur samt rutiner. Inom teknisk support förstärker även bolaget med Marie Bloom, tidigare telefoniansvarig på Sveriges största läkemedelsföretag och Niklas Kristiansson som arbetat som IT-konsult under flera år med senaste uppdraget hos Volvo IT. Även på backoffice har Solus förstärkt. Sedan ett par veckor tillbaka arbetar Viola Qimrén gentemom våra befintliga kunder och även hon kommer närmast från Phonera.

Brian Vincze
Är 39 år och sambo med ett bonusbarn.
Bor i Sannegårdshamnen på Hisingen i Göteborg.
Började inom telekombranschen 2002. Har arbetat med fokus på telefoni hos Telia, Rix Telecom, Phonera och Com Hem.
Grottar gärna ner sig i all slags ny teknik.
Gillar mat och dryck då han är utbildad kock.

Nya funktioner och ännu säkrare drift när Solus uppgraderar sin plattform

Under helgen 22-24 april går Solus från version 4.1 till 4.3. Uppgraderingen sker framför allt för att systemet ska bli ännu driftsäkrare och för att förbättra löpande hantering samt support.
Men uppgraderingen innebär också ett antal nya funktioner där den största nyheten för kunderna blir att det går att skapa och boka telefonkonferenser direkt med en mobil-app.
Många befintliga funktioner förbättras också.
Dessutom nylanseras tilläggsfunktioner som Solus Call Recording – gör det enkelt att spela in samtal – och Solus Wallboard – ger en bättre överblick av kösystemet plus en smidigare hantering av inkommande samtal.

22-24 april uppgraderar Solus sin plattform från version 4.1 till 4.3 Det innebär flera nya funktioner där den största nyheten är att det går att skapa och boka telefonkonferenser direkt med en mobil-app.
Inbjudan till telefonkonferens sker med mejl, som hamnar i kalendern där det går att se alla som ska delta. En påminnelse går senare ut med mejl och sms.
– Funktionen finns redan, men bokningen måste i dag ske på webben eller i Softphone – telefoni i datorn. Så bokning via mobilen kommer många att uppskatta, säger Martin Norling, affärs- och utvecklingschef på Solus.

En annan positiv förändring sker i hänvisningssystemet. Tidigare valde man först aktiviteter som ”möte”, ”semester”, ”VAB”, ”tjänsteresa”, etcetera. Därefter stängdes anknytningen automatiskt och hamnade i ”rött” läge. Och öppen anknytning innebar ”grönt” läge där alla samtal kopplades fram. Men nu går det att själv påverka telefonens läge så att exempelvis aktivitetsvalet ”tjänsteresa” inte automatiskt innebär rött läge, utan telefonen kan så att säga ”tvingas” till grönt läge så att alla påringningar når fram ändå.
– Det går också att skapa VIP-listor som exakt talar om vilka som ska kunna nå en trots ”rött” läge, exempelvis ska kanske samtal från dagis kopplas fram även under ett ”möte”. Vidarekopplingar och en del annat nytt går också att göra, säger Martin Norling.

För de som administrerar Solus tjänster på olika företag blir arbetslivet enklare med version 4.3. Med hjälp av färdiga mallar – templates – går det att smidigare lägga till nya användare. Söksystemet för att hitta användarna förbättras också.
– Det blir också lättare att söka och hitta rätt svarsgrupp om det finns många sådana.
Nya kunder och användare får också hjälp med installationsförfarandet på ett nytt smart sätt. Med hjälp av mobil-appar skapas sms som är självinstruerande om hur funktioner aktiveras i mobiltelefoner. För de som har Softphones kommer de lättfattliga instruktionerna för installationer via mejl. Och säkerheten höjs genom att det krävs lösenord för att genomföra installationerna.
– Alla de här nämnda nya funktionerna och tjänsterna aktiveras automatiskt vid uppdateringar. Version 4.3 blir ur ett driftperspektiv dessutom ännu säkrare och tillförlitligare än plattformen 4.1, säger Martin Norling.

Han vill också påminna kunderna om två bra funktioner som redan finns.
– Med Solus Call Recording går det att spela in samtal, som exempelvis måste sparas för att lagen säger det. Och med Wallboard går det att se köer i svarsgrupper på en TV-skärm eller liknande, samt i webbfönster för att få köinformationen i datorn.

SolusBC i samarbete med mobiloperatören Tre

Solus Business Communicatons utökar sitt samarbete med olika operatörer till att omfatta även mobiloperatören Tre.

– Vår ambition är att ha med alla stora operatörer i vår molnbaserade växellösning. I och med samarbetet med Tre har vi nu ett heltäckande operatörserbjudande, vilket är en fördel för kunderna som kan välja den teknik och operatör som passar dem bäst, säger Mattias Ohde, vd på SolusBC.

Samarbetet innebär att SolusBC och Tre erbjuder sina företagskunder en ny molnbaserad växellösning.

– Vi vill att våra kunder ska ha en så enkel och användarvänlig växellösning som möjligt. En plattform som fungerar lika sömlöst och enkelt på såväl datorn och mobilen som på en fast telefon – en lösning som kan skräddarsys efter företagsanvändarens behov, säger Per Schelin, direktör för Produkt & Verksamhetsutveckling på Tre Sverige.

Även SolusBC vd Mattias Ohde lyfter fram fördelarna för de båda bolagens kunder:

– Tack vare vårt samarbete kan Tre erbjuda sina kunder fler tjänster och funktioner och vi når fler med våra molnbaserade kommunikationslösningar som en följd av att vi utökar våra försäljningskanaler.

Valfrihet och flexibilitet för företag i deras val av mobila kommunikationstjänster är grunden för SolusBC affärsidé.

– Vår styrka är att vi ger kunderna största möjliga valfrihet, och vi ser Tre som en aktör som vill attrahera än fler kunder på företagsmarknaden. Sammantaget innebär detta ett konkurrenskraftigt erbjudande till såväl stora som små företag, konstaterar Mattias Ohde.

SolusBC i nytt samarbete med Telia

Valfriheten och flexibiliteten för användare av molnbaserade växeltjänster ökar väsentligt när telekomföretaget Solus Business Communications ingår samarbete med Telia. SolusBC är nu landets enda molnbaserade växelleverantör som erbjuder fullintegrerad Mex-funktion tillsammans med Telia.

SolusBC är idag en av landets ledande integratörer av operatörsoberoende växeltjänster i molnmiljö, och har sedan tidigare starka samarbeten med de allra största teleoperatörerna.

Samarbetet med Telia innebär att bolagets växeltjänster nu också kan användas i Telias fasta och mobila nät. Den gemensamma tekniska miljön innebär full integration (MEX-Abonnemang) och därmed erhåller kunden kompletta växelfunktioner hela vägen ut i mobilen. För kunden innebär det en rad fördelar såsom fria internsamtal, enkelt att koppla samtal genom Solus app, snabb och enkel hantering av hänvisningar i realtid.

– Många av våra kunder har efterfrågat ett samarbete med Telia, som under de senaste åren investerat miljarder i utbyggnaden av de mobila och fasta näten. Det skapar förutsättningar för en god användarupplevelse, säger Solus vd Mattias Ohde och konstaterar:

– Vår ställning på den svenska marknaden med över 100 säljpunkter, partners och återförsäljare som täcker hela landet innebär att vi möter mycket olika krav och behov hos kunderna och det känns bra att fullt ut kunna  tillgodose och möta den delen av marknaden som föredrar Telia som operatör.

 

För Telia innebär samarbetet att operatören kan nå fler företagskunder på fler platser genom det väl utbyggda återförsäljarnätverket som idag erbjuder växeltjänster från SolusBC.

– Samarbetet med Telia är ett kvitto på att vi gör rätt saker och att marknaden tycker att vår modell fungerar. Vi har haft en väldigt bra resa från start och det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett steg i rätt riktning genom ett starkt samarbete och ett attraktivt erbjudande, säger Mattias Ohde, vd på SolusBC.

SolusBC ett superföretag – igen

Solus Business Communications, med säte i Göteborg och som tillhandahåller operatörsoberoende molnbaserade kommunikationslösningar, tillhör en liten unik skara telekomföretag i Sverige.
Som ett av bara tre bolag i branschen är SolusBC för andra året i rad utsedda till ett så kallat
Superföretag.
– Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker och att vår arbetsmodell fungerar, säger Solus vd Mattias Ohde.

Det är affärsinformationsföretaget Bisnode som tillsammans med tidningen Veckans Affärer som för elfte året presenterar Superföretagen. Urvalet baseras på mycket tuffa krav för samtliga svenska aktiebolags ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren.

Och för andra året i rad finns SolusBC med på listan som ett av 496 företag i hela landet.

För företag i telekom- och mediabranschen är det bara åtta bolag i hela landet som kan kalla sig Superföretag och förutom att Solus BC är det enda i Västra Götaland, är det bara ytterligare två som funnits med på listan mer än ett år.

– De tuffa kriterierna för Superföretagen innebär inte bara att det är svårt att ta sig in på listan – det är också svårt att ligga kvar från ett år till nästa, säger Per Weidenman, chefsanalytiker på Bisnode.

Och för SolusBC är förstås en plats på listan ytterligare ett besked om att företaget gör rätt saker.

– Vi satsade tidigt på differentierad partnerstrategi, det vill säga att våra partners kan välja hur de vill samarbeta med oss. Vi har växt mest i Sverige när det gäller att bygga partnersamarbeten. Dessutom har vi valt att vara operatörsoberoende och kan därmed attrahera hela marknaden, alltifrån fåmansbolag till riktigt stora organisationer, säger Mattias Ohde, vd på SolusBC.

I analysen av Superföretagen mäts tillväxt, lönsamhet, effektivitet och ekonomisk prestation i sin helhet i en komplex modell.

– De som vill förränta sitt kapital och skapa arbetstillfällen i Sverige borde studera Superföretagen. Dessa bolag har verkligen fokus på affären och organisk tillväxt. De arbetar systematiskt och med långsiktiga mål och strategier och har inte köpt sig till sin framgång, säger Per Adolfsson, Sverigechef på Bisnode.

Solus – Årets tillväxtbolag

Vi vann, SolusBC utsedda till årets tilväxtföretag!

Varje år delar Business Region Göteborg (BRG) ut priser till framgångsrika företagare i Göteborgsregionen. BRG består av Göteborgs stad & 13 kranskommuner. Priset Årets Tillväxtföretag går till ett företag som visat stark tillväxt de senaste tre åren. Totalt var tre företag nominerade till priset, som delas ut bland deltagarna i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Årets Tillväxtföretag 2014 – Solus Business Communications, utvecklar, levererar och supporterar kundernas telefonistöd med fokus på en modern kommunikationslösning. Lösningen SolusBC ligger tekniskt sätt i framkant och erbjuder en rad unika tilläggsfunktioner. Framförallt har SolusBC en unik ställning på marknaden där kunderna valfritt kan ansluta operatörerna Tele2, Telenor, Telia, TDC, Phonera och 3 med fullt integrerade MEX abonnemang.

Juryns motivering:

”En modern kommunikationslösning tillsammans med en effektiv partnerstrategi har medfört ett vinnande koncept. Med en stor dos kreativitet, energi och en stark tro på sin produkt har Solus Business Communications lyckats driva företaget i mycket hög och stabil tillväxttakt.

Årets Tillväxtföretag 2014 har den vilja och den drivkraft som krävs för att lyckas!”

Kommentar från Mattias Ohde, vd Solus Business Communications:

– Vi har en innovativ lösning, dedikerade medarbetare och förmågan att genom partners och återförsäljare skapa försäljning över hela landet i hela företagssegmentet.

Övriga nominerade till Årets Tillväxtföretag var Njie Group och Sioo Wood Protection.

Det är med stor glädje SolusBC mottar beskedet att utses till Årets tillväxtföretag 2014. Utnämningen inspirerar och är samtidigt ett kvitto och en bekräftelse på att bolaget har rätt fokus. Utmärkelsen kommer inspirera oss, vår personal och partners i nya utmaningar och driva ett fortsatt bra arbete framåt. Vi önskar tacka våra medarbetare, partners och leverantörer som har stor del i utmärkelsen.

SolusBC har högsta kreditbetyg

Under september månad meddelades vi på Solus Business Communications AB att vi nu når upp i högsta tillgängliga kreditbetyg som är trippel A.

Fantastiskt roligt och ett kvitto på det arbete som dagligen utförs. Förhoppningsvis uppskattat hos våra partners och kunder om ett fortsatt förtroende om att vara en trygg leverantör.

Aktiebolag 

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

I dagsläget är det färre än 2% av svenska företag som uppnår trippel-A rating, enligt samtal med Bisnode AB.